Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


26. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 11. 2011


č. 643/RMČ/2011


k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky kabelů komunikační sítě do pozemků MČ Praha 14 v k. ú. Kyje se společnostmi UPC Česká republika, a. s. a SITEL, spol. s r. o.Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky kabelů komunikační sítě do pozemků parc. č. 2676, parc. č. 2677, parc. č. 2663/2, parc. č. 2664/2, parc. č. 2665/1, parc. č. 2665/28, parc. č. 2665/165, parc. č. 2665/166 a parc. č. 2665/189 v k. ú. Kyje se společnostmi UPC Česká republika, a. s., se sídlem Závišova 502/5, Praha 4 a SITEL, spol. s r. o., se sídlem Baarova 957/15, Praha 4


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky kabelů komunikační sítě do pozemků parc. č. 2676, parc. č. 2677, parc. č. 2663/2, parc. č. 2664/2, parc. č. 2665/1, parc. č. 2665/28, parc. č. 2665/165, parc. č. 2665/166 a parc. č. 2665/189 v k. ú. Kyje se společnostmi UPC Česká republika, a. s., a SITEL, spol. s r. o.


T: 31. 12. 2011Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI