Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


26. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 11. 2011


č. 644/RMČ/2011


k žádosti společnosti Uniga-CZ, a. s., o uzavření darovací smlouvy na pozemky s komunikacemi a zelení v areálu domů "Rodinné domy Nežárská - Hostavice"Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením darovací smlouvy na pozemky parc. č. 921/49, parc. č. 921/143 a parc. č. 921/179, včetně komunikací a zeleně, vše v k. ú. Hostavice, se společností Uniga-CZ, a. s. se sídlem Davídkova 34, 180 00 Praha 8


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit předložení darovací smlouvy na pozemky parc. č. 921/49, parc. č. 921/143 a parc. č. 921/179, včetně komunikací a zeleně, vše v k. ú. Hostavice, na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14


T: 20. 12. 2011
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI