Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


26. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 11. 2011


č. 645/RMČ/2011


k návrhu na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Výměna oken a vstupních dveří - Z© Chvaletická 918, pavilon 1. stupně"Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


se zahájením veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Výměna oken a vstupních dveří - Z© Chvaletická 918, pavilon 1. stupně"


II. s c h v a l u j e


1. obsah výzvy (příloha č. 1 - pouze v tiskové podobě) k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce "Výměna oken a vstupních dveří - Z© Chvaletická 918, pavilon 1. stupně"


2. seznam subjektů (příloha č. 2 - pouze v tiskové podobě), které obdrľí výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce "Výměna oken a vstupních dveří - Z© Chvaletická 918, pavilon 1. stupně"


III. j m e n u j e


komisi (příloha č. 3 - pouze v tiskové podobě) pro posouzení a hodnocení nabídek obdrľených k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce "Výměna oken a vstupních dveří - Z© Chvaletická 918, pavilon 1. stupně"


IV. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Výměna oken a vstupních dveří - Z© Chvaletická 918, pavilon 1. stupně" odesláním písemné výzvy a jejím zveřejněním prostřednictvím úřední desky

T: 25. 11. 2011
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, O©, OE, KS