Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


26. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 11. 2011


č. 647/RMČ/2011


k návrhu na souhlas k přijetí věcného daru 1 ks staršího notebooku Acer TravelMate 533 LC Základní škole, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s přijetím věcného daru 1 ks staršího notebooku Acer TravelMate 533 LC od pana Roberta Kajana


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


seznámit PaedDr. Jaroslava Martanoviče, ředitele Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 s udělením souhlasu k přijetí věcného daru 1 ks staršího notebooku Acer TravelMate 533 LC od pana Roberta Kajana


T: 30. 11. 2011

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OŠ, ZŠ Bří Venclíků