Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


26. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 11. 2011


č. 648/RMČ/2011


k návrhu Obecně závazné vyhlášky o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území hl. m. PrahyRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s návrhem na vypracování Obecně závazné vyhlášky o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území hl. m. Prahy jako podkladem pro projednání a připojuje se tím k iniciativě MČ Praha 4


II. u k l á d á

Soně Tománkové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


specifikovat vhodné lokality pro umístění ploch pro volný pohyb psů


T: březen 2012

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Soňa Tománková
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Soňa Tománková
Na vědomí: Ing. Luděk Lisý