Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


32. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 2. 2012


č. 100/RMČ/2012


k vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitelky/ředitele Mateřské školy Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874


Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


- s vypsáním konkurzu na funkci ředitelky/ředitele Mateřské školy Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874


- s náležitostmi přihlášky ke konkurzu na funkci ředitelky/ředitele Mateřské školy Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit zveřejnění náležitostí přihlášek ke konkurzu na funkci ředitelky/ředitele Mateřské školy Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874


T: 29. 2. 2012
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OŠ, MŠ Šebelova