Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


32. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 2. 2012


č. 81/RMČ/2012


k návrhu na obnovu podnájmu bytu o velikosti 2 + 0, v domě č. p. 25, Broumarská ul.,

Praha 9 - KyjeRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


obnovu podnájmu bytu o velikosti 2 + 0, v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 - Kyje na dobu určitou 1 rok, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat žadatele o schválení obnovy podnájmu bytu o velikosti 2 + 0 v domě č.p. 25, Broumarská ul., Praha 9 - Kyje na dobu určitou 1 rok


T: 29. 2. 2012

Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS, podnájemce