Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


32. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 2. 2012


č. 82/RMČ/2012


k návrhu na stanovení minimální výše kupní ceny při odkupu bytu o velikosti 3 + 1 do osobního vlastnictví v č. p. 994, ul. Kpt. Stránského, Praha 9 - Černý Most ve veřejné soutěži formou licitace



Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


zveřejnění záměru na odkup bytu o velikosti 3 + 1 do osobního vlastnictví v č. p. 994, ul. Kpt. Stránského, Praha 9 - Černý Most se stanovením minimální kupní ceny ve výši 1.950.000 Kč


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit zveřejnění záměru na odkup bytu o velikosti 3 + 1 do osobního vlastnictví v č. p. 994, ul. Kpt. Stránského, Praha 9 - Černý Most ve veřejné soutěži formou licitace se stanovením minimální kupní ceny ve výši 1.950.000 Kč


T: 31. 3. 2012




Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS