Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


32. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 2. 2012


č. 83/RMČ/2012


k návrhu na schválení podání výpovědí z nájmu bytu nájemcům z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemců bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák.Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


podání výpovědí z nájmu bytu z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemců bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zákoníku dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. p o v ě ř u j e

Bc. Radka Vondru, starostu městské části Praha 14


podáním výpovědí z nájmu bytu z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemců bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: 29. 2. 2012
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS