Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


32. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 2. 2012


č. 85/RMČ/2012


k návrhu dopisu nájemníkům na zvýšení " věcně usměrňovaného" nájemného, návrhu nájemní smlouvy a dodatku k nájemní smlouvěRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


návrh dopisu nájemníkům na zvýšení věcně usměrňovaného nájemného, návrh nájemní smlouvy a návrh dodatku k nájemní smlouvě dle přílohy č. 1, přílohy č. 2 a přílohy č. 3 tohoto usnesení

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


prostřednictvím obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. zaslat nájemníkům dopis s návrhem na zvýšení věcně usměrňovaného nájemného a návrhu nájemní smlouvy popř. dodatku k nájemní smlouvě


T: 16. 4. 2012
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS