Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


32. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 2. 2012


č. 86/RMČ/2012


k návrhu na prodloužení výpovědní lhůty pro nájemce nebytových prostor
v objektu polikliniky č. p. 902 ul. Gen. Janouška, Praha 9Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s prodloužením výpovědní lhůty pro nájemce nebytových prostor o celkové výměře 22,50 m 2 v objektu polikliniky č. p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9 dle přílohy č. 1
tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat nájemce prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o odsouhlasení prodloužení výpovědní lhůty v nebytových prostorách objektu polikliniky č. p. 902, ulice Gen. Janouška, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


T: 15. 3. 2012
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., OSMI, nájemce