Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


32. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 2. 2012


č. 90/RMČ/2012


k žádosti společnosti Rokospol, a. s. na řešení vzájemných soudních sporů probíhajících mezi městskou částí Praha 14 a společností Rokospol, a. s.Rada městské části Praha 14


I. n e s o u h l a s í


s mimosoudním řešením vzájemných soudních sporů probíhajících mezi městskou částí Praha 14 a společností Rokospol, a. s.


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit pokračování ve vzájemných soudních sporech probíhajících mezi městskou částí Praha 14 a společností Rokospol, a. s.


T: 15. 3. 2012

Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS