Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


32. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 2. 2012


č. 91/RMČ/2012


ke jmenování nového tajemníka komise pro komunitní plánování

Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


organizační změny na ÚMČ Praha 14 v souvislosti s realizací agendy komunitního plánování sociálních služeb

II. o d v o l á v á


Mgr. Jana Špatenku z pozice tajemníka komise pro komunitní plánování


III. j m e n u j e


Františka Bradáče, DiS., tajemníkem komise pro komunitní plánování

Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

 
Na vědomí: OSVZ, KS, KT