Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


32. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 2. 2012


č. 92/RMČ/2012


k návrhu na zřízení jistotního/vázaného účtu souvisejícího s privatizací bytového fondu městské části Praha 14 a jmenování komise k výběru vhodné obchodní bankyRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


záměr zřízení jistotního/vázaného účtu pro potřeby privatizace bytového fondu městské části Praha 14, v souvislosti s tím znění oslovovacího dopisu s poptávkou k výběru vhodné obchodní banky a jmenování komise k výběru vhodné obchodní banky dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit výběr vhodného poskytovatele bankovní služby a následné zřízení jistotního/vázaného účtu


T: 31. 3. 2012
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OE, SMP- 14, a. s.