Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


32. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 2. 2012


č. 94/RMČ/2012


k žádosti o finanční příspěvek na účast Sportovního klubu R TEAM na XI. ročníku "Plavecko - běžeckého poháru"Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000 Kč Sportovnímu klubu R TEAM na účast na XI. ročníku "Plavecko - běžeckého poháru"


II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


podepsat darovací smlouvu na poskytnutí finančního příspěvku Sportovnímu klubu R TEAM na účast na XI. ročníku "Plavecko - běžeckého poháru"


T: 29. 2. 2012

Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: OE, OÚR