Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


32. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 2. 2012


č. 95/RMČ/2012


k prodeji částí pozemků parc. č. 782/23 a 782/42 v k. ú. HloubětínRada městské části Praha 14


I. n e s o u h l a s í


s prodejem částí pozemků parc. č. 782/23 o výměře cca 300 m 2 a parc. č. 782/42 o výměře cca 350 m 2 v k. ú. Hloubětín, společnosti INTERTRADE KO©ÍŘE, s. r. o., se sídlem Naskové 1, Praha 5

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit odeslání stanoviska městské části Praha 14 k prodeji částí pozemků parc. č. 782/23 a 782/42 v k. ú. Hloubětín společnosti INTERTRADE KO©ÍŘE, s. r. o.


T: 29. 2. 2012

Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI