Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


32. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 2. 2012


č. 96/RMČ/2012


k žádosti SVM MHMP o stanovisko ke směně pozemku parc. č. 201/12 v k. ú. Černý Most za pozemky v k. ú. Kolovraty ve vlastnictví P-holding, s. r. o.Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


se směnou pozemku parc. č. 201/12 v k. ú. Černý Most za pozemky v k. ú. Kolovraty ve vlastnictví P-holding, s. r. o., se sídlem Za Černým mostem 964/60, Praha 9

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit odeslání stanoviska městské části Praha 14 ke směně pozemku parc. č. 201/12 v k. ú. Černý Most za pozemky v k. ú. Kolovraty ve vlastnictví P-holding, s. r. o.

T: 29. 2. 2012

Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI