Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


32. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 2. 2012


č. 97/RMČ/2012


k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky plynového zařízení do pozemků parc. č. 2574/19, parc. č. 2574/20, parc. č. 2575/34, parc. č. 2575/92, parc. č. 2802/1 a parc. č. 2845/2, v k. ú. Kyje

Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky plynového zařízení do pozemků parc. č. 2574/19, parc. č. 2574/20, parc. č. 2575/34, parc. č. 2575/92, parc. č. 2802/1 a parc. č. 2845/2, v k. ú. Kyje se společností Pražská plynárenská distribuce, a. s. , se sídlem U Plynárny 500, Praha 4


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky plynového zařízení do pozemků parc. č. 2574/19, parc. č. 2574/20, parc. č. 2575/34, parc. č. 2575/92, parc. č. 2802/1 a parc. č. 2845/2, v k. ú. Kyje se společností Pražská plynárenská distribuce, a. s.


T: 31. 3. 2012Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI