Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


33. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 5. 3. 2012


č. 105/RMČ/2012


k návrhu na obnovu podnájmu bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 1610, ul. Broumarská, Praha 9 - KyjeRada městské části Praha 14


I. n e s c h v a l u j e


obnovu podnájmu bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 1610, ul. Broumarská, Praha 9 - Kyje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat žadatele o nesouhlasu s obnovou podnájmu bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 1610, ul. Broumarská, Praha 9 - Kyje a zajistit podání žaloby na vyklizení bytu v případě, že nebude byt protokolárně předán

T: 31. 3. 2012

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS, podnájemce