Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


33. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 5. 3. 2012


č. 107/RMČ/2012


k žádosti o udělení souhlasu s přijetím další osoby do bytu v č. p. 692, nám. Plk. Vlčka, Praha 9Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s přijetím další osoby do bytu v č. p. 692, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat žadatele a obchodní společnost Správa majetku Praha 14, a. s. o souhlasu s přijetím další osoby do bytu v č. p. 692, nám. Plk. Vlčka, Praha 9

T: 31. 3. 2012

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS