Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


33. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 5. 3. 2012


č. 109/RMČ/2012


k uplatnění práva na přiměřenou slevu nájemného za užívání nebytového prostoru v č. p. 668, ulice Kardašovská, Praha 9Rada městské části Praha 14


I. n e s o u h l a s í


s poskytnutím slevy nájemného za užívání nebytového prostoru v č. p. 668, ulice Kardašovská, Praha 9ve výši 3 měsíčního nájemného dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat žadatele o nesouhlasu s poskytnutím slevy nájemného za užívání nebytového prostoru v č. p. 668, ulice Kardašovská, Praha 9 ve výši 3 měsíčního nájemného

T: 20. 3. 2012

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., žadatel