Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


33. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 5. 3. 2012


č. 111/RMČ/2012


k návrhu na zveřejnění záměru na prodej nebytového prostoru o výměře 19,30 m 2 v 1. podzemním podlaží objektu č. p. 993, ul. Kpt. Stránského, Praha 9Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


se zveřejněním záměru na prodej nebytového prostoru o výměře 19,30 m 2 v 1. podzemním podlaží objektu č. p. 993, ul. Kpt. Stránského, Praha 9dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. zveřejnění záměru na prodej nebytového prostoru v 1. podzemním podlaží objektu č. p. 993, ul. Kpt. Stránského, Praha 9dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: 31. 3. 2012
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., OSMI