Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


33. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 5. 3. 2012


č. 112/RMČ/2012


k pokračování realizace projektu "Domovník" v objektu BroumarskáRada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


1. vyhodnocení a pokračování realizace projektu "Domovník"


2. úpravu systematizace pracovních míst v odboru sociálních věcí a zdravotnictví

II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit organizační a pracovněprávní podmínky pro pokračování realizace projektu "Domovník"

T: 30. 3. 2012

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: OSVZ, OE, KT