Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


33. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 5. 3. 2012


č. 115/RMČ/2012

k návrhu na složení výběrové komise k obsazení funkčního místa ředitele příspěvkové organizace KVIZ Praha 14

Rada městské části Praha 14

 I. s o u h l a s í

 se složením výběrové komise k obsazení funkčního místa ředitele příspěvkové organizace KVIZ Praha 14 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě 

II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit svolání výběrové komise k obsazení funkčního místa ředitele příspěvkové organizace KVIZ Praha 14

 

T: 15. 3. 2012

 

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Bc. Radek Vondra