Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


33. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 5. 3. 2012


č. 116/RMČ/2012


k návrhu na změnu člena komise kultury a aktivit volného času

Rada městské části Praha 14


I. o d v o l á v á


Mgr. Tomáše Kvasničku, MBA z pozice člena komise kultury a aktivit volného času


II. j m e n u j e


Mgr. Petra Šourka členemkomise kultury a aktivit volného času


III. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit jmenování nového člena komise kultury a aktivit volného času


T: ihned
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: tajemnice komise kultury a aktivit volného času