Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


33. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 5. 3. 2012


č. 121/RMČ/2012


k žádosti Ing. Pavla Juříka o finanční příspěvek na vydání knihy o historii rodu Smiřických ze Smiřic - "Dominia Smiřických a Liechtensteinů v Čechách"Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč Ing. Pavlu Juříkovi na vydání knihy o historii rodu Smiřických ze Smiřic - "Dominia Smiřických a Liechtensteinů v Čechách"


II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


podepsat darovací smlouvu k poskytnutí finančního příspěvku Ing. Pavlu Juříkovi na vydání knihy o historii rodu Smiřických ze Smiřic - "Dominia Smiřických a Liechtensteinů v Čechách"


T: 30. 3. 2012

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: OE, KS-OKO