Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


33. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 5. 3. 2012


č. 122/RMČ/2012


k výsledku screeningu odboru životního prostředí ÚMČ Praha 14



Rada městské části Praha 14


I. s e s e z n á m i l a


se závěrečnou zprávou screeningu odboru životního prostředí Úřadu městské části Praha 14







Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14

 
Na vědomí: ODOP, KT