Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


33. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 5. 3. 2012


č. 123/RMČ/2012


k novému zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc. č. 2575/34 v k. ú. Kyje za účelem umístění reklamního zařízeníRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


1. s odstoupením městské části Praha 14 od záměru na pronájem části pozemku parc. č. 2575/34 v k. ú. Kyje společnosti outdoor akzent, s. r. o. zveřejněného v termínu od 3. 1. do 18. 1. 2012


2. se zveřejněním neadresného záměru na pronájem části pozemku parc. č. 2575/34 v k. ú. Kyje, za účelem umístění reklamního zařízení s dobou nájmu 5 let


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit zveřejnění neadresného zá měru na pronájem části pozemku parc. č. 2575/34 v k. ú. Kyje za účelem umístění reklamního zařízení

T: 20. 3. 2012
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI