Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


33. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 5. 3. 2012


č. 128/RMČ/2012


k návrhu řešení náběhu funkčních období ředitelů škol a školských zařízení v letech 2012-2014Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s pokračováním dosavadních ředitelů ZŠ a MŠ ve funkci a s následnou změnou jejich pracovního poměru na dobu určitou 6 let


Základní školy:


1. PaedDr. Petr Skalský, CSc., ředitel Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964


2. Mgr. Ilona Šťastná, ředitelka Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006


3. Mgr. Josef Knepr, ředitel Základní školy, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918

Mateřské školy:


1. Bc. Ivana Jandová, ředitelka Mateřské školy SLUNÍČKO, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1005


2. Mgr. Jarmila Smolíková, ředitelka Mateřské školy, Praha 9 - Černý Most,
Vybíralova 967


3. paní Eva Douchová, ředitelka Mateřské školy, Praha 9 - Černý Most, Paculova 1115


4. Mgr. Jana Tůmová, ředitelka Mateřské školy JAHODNICE, Praha 9 - Kyje,
Kostlivého 1218


5. PaedDr. Eva Cífková, ředitelka Mateřské školy, Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500


6. Bc. Zuzana Králová, ředitelka Mateřské školy, Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


1. seznámit ředitele výše uvedených škol a školských zařízení se souhlasným stanoviskem Rady městské části Praha 14 k jejich pokračování ve funkci ředitele a se změnou jejich pracovního poměru na dobu určitou 6 let


T: 30. 3. 2012

2. vystavit těmto ředitelům potvrzení na dobu určitou 6 let


T: 30. 4. 2012

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OŠ, ZŠ, MŠ, KT - PO