Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


33. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 5. 3. 2012


č. 130/RMČ/2012


k návrhu na souhlas k přijetí finančního daru účelově určeného ve výši 2.000 Kč Mateřské škole Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s přijetím finančního daru účelově určeného ve výši 2.000 Kč na nákup hraček a didaktických pomůcek pro děti z MŠ Šebelova od pana Viktora Fisaye


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


seznámit PaedDr. Irenu Valentovou, ředitelku Mateřské školy Obláček, Praha 9 - Černý Most s udělením souhlasu k přijetí finančního daru účelově určeného ve výši 2.000 Kč na nákup hraček a didaktických pomůcek pro děti výše jmenované MŠ

T: 16. 3. 2012

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OŠ, MŠ Šebelova