Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


33. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 5. 3. 2012


č. 131/RMČ/2012


k návrhu na souhlas k přijetí finančního daru účelově určeného ve výši 2.000 Kč a 4.000 Kč Mateřské škole, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s přijetím finančního daru účelově určeného ve výši 2.000 Kč a 4.000 Kč pro děti z MŠ Vybíralova 968 od pana Petra Dostála a pana Miroslava Šusty


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


seznámit pí Ninu Vatolinovou, ředitelku Mateřské školy, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968 s udělením souhlasu k přijetí finančního daru účelově určeného ve výši 2.000 Kč a 4.000 Kč na nákup hraček pro děti výše jmenované MŠ


T: 16. 3. 2012

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OŠ, MŠ Vybíralova 968