Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


36. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 16. 4. 2012


č. 194/RMČ/2012


k návrhu na revokaci usnesení č. 139/RMČ/2012 ze dne 19. 3. 2012Rada městské části Praha 14


I. r e v o k u j e


usnesení Rady městské části Praha 14 č. 139/RMČ/2012 ze dne 19. 3. 2012 v plném rozsahu z důvodu odstoupení žadatele o přidělení bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 754, ul. Maňákova, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat obchodní společnost Správa majetku Praha 14, a. s. o revokaci usnesení č. 139/RMČ/2012 ze dne 19. 3. 2012

T: ihned

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS