Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


36. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 16. 4. 2012


č. 195/RMČ/2012


k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace na odkup bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 994, ul. Kpt. Stránského, Praha 9 do osobního vlastnictvíRada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


výsledek veřejné soutěže formou licitace na odkup bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 994, ul. Kpt. Stránského, Praha 9 do osobního vlastnictví, uskutečněné dne 2. 4. 2012 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. s c h v a l u j e


vítěze veřejné soutěže formou licitace na odkup bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 994, ul. Kpt. Stránského, Praha 9 do osobního vlastnictví ve vydražené výši kupní ceny dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

předložit návrh smlouvy o převodu vlastnictví jednotky mezi městskou částí Praha 14 a budoucím majitelem bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 994, ul. Kpt. Stránského, Praha 9 na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

 

T: 6/2012

 

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS, vítěz VSFL