Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


36. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 16. 4. 2012


č. 196/RMČ/2012


k návrhu na prodloužení nájemní smlouvy o dalších 10 let pro nájemce nebytových prostor v objektu č. p. 671 ul. Kardašovská, Praha 9Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


v souladu s ustanovením čl. V. odst. 2) nájemní smlouvy č.j.: 5/SMP/02 ze dne 11. 4. 2002 s prodloužením doby nájmu pro nájemce nebytových prostor o celkové výměře 694,71 m 2 v objektu č. p. 671 ul. Kardašovská, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat nájemce prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14 a. s., o odsouhlasení prodloužení doby nájmu v nebytových prostorách objektu č. p. 671 ul. Kardašovská, Praha 9 v souladu s ustanovením čl. V. odst. 2) nájemní smlouvy č.j.: 5/SMP/02 ze dne 11. 4. 2002

T: 30. 4. 2012
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., OSMI, nájemce