Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


36. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 16. 4. 2012


č. 197/RMČ/2012


k návrhu na přípravu 1. etapy odprodeje bytových domůRada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


závěry jednání pracovní skupiny pro přípravu kritérií výběru bytových domů "Privatizace 2012", složené ze zástupců bytových domů, které mohou být zařazeny do odprodeje


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


ustavit pracovní tým složený z členů Zastupitelstva městské části Praha 14 a odborné veřejnosti s cílem připravit návrh dalšího postupu

T: 15. 5. 2012

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS