Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


36. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 16. 4. 2012


č. 200/RMČ/2012


k návrhu na jmenování tajemníka výboru pro výchovu , vzdělávání a místní Agendu 21 a koordinátora projektu "Zdravá městská část - místní Agenda 21" (PZM - MA 21)Rada městské části Praha 14


I. j m e n u j e


koordinátorem projektu PZM - MA 21 Kateřinu Vávrovou, DiS., referentku oddělení územního rozvoje KS


II. n a v r h u j e


Kateřinu Vávrovou, DiS. na jmenování tajemníkem výboru pro výchovu , vzdělávání a místní Agendu 21


III. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


předložit návrh na jmenování tajemníka výboru pro výchovu , vzdělávání a místní Agendu 21 na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14


T: 24. 4. 2012
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS - OÚR