Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


36. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 16. 4. 2012


č. 201/RMČ/2012


k návrhu na ustavení letopisecké komise Rady městské části Praha 14 a jmenování členů letopisecké komiseRada městské části Praha 14


I. u s t a v u j e


letopiseckou komisi Rady městské části Praha 14 ode dne 1. 5. 2012


II. j m e n u j e


členy letopisecké komise:


Mgr. Dana Davidová - předsedkyně komise

Pavlína Ježková

Věra Petržílková

Jitka Pokorná

Jarmila Střelbová


III. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


zaslat členům letopisecké komise jmenovací dekrety


T: 30. 4. 2012Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS