Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


36. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 16. 4. 2012


č. 202/RMČ/2012


k návrhu na bezplatný pronájem sálu v KD KyjeRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s bezplatným pronájmem sálu v KD Kyje na závěrečné vystoupení několika dětských skupin v rámci projektu pro děti Z© Romský mentor dne 14. 6. 2012


II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


seznámit ředitele PO KVIZ Praha 14 se souhlasem Rady městské části Praha 14 s bezplatným pronájmem sálu v KD Kyje


T: 16. 4. 2012

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: ředitel PO KVIZ Praha 14, ľadatel