Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


36. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 16. 4. 2012


č. 203/RMČ/2012


k návrhu na souhlass prominutím nájemného za užívání sálu a AV techniky v Kulturním domě, Šimanovská č. p. 47, Praha 9 - Kyje k pořádání akcí s veřejností - "Fórum Zdravé městské části, Dětské fóruma Setkání se seniory" v rámci kampaně "Dny zdraví"Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s prominutím nájemného za užívání sálu a AV techniky v Kulturním domě, Šimanovská č. p. 47, Praha 9 - Kyje k pořádání akcí s veřejností - "Fórum Zdravé městské části, Dětské fórum a Setkání se seniory" v rámci kampaně "Dny Zdraví"

II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14

informovat Mgr. Davida Kašpara, ředitele PO KVIZ Praha 14 o odsouhlasení prominutí nájemného za užívání sálu a AV techniky v Kulturním domě, Šimanovská 47, Praha 9 - Kyje k pořádání akcí s veřejností - "Fórum Zdravé městské části, Dětské fórum a Setkání se seniory" v rámci kampaně "Dny Zdraví"

T: 30. 4. 2012
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS OÚR, OSVZ, PO KVIZ Praha 14