Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


36. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 16. 4. 2012


č. 208/RMČ/2012


k návrhu na uzavření smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a Společenstvím pro dům Cíglerova 1087, 1088, 1089 a 1090, IČ: 28880790Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a Společenstvím pro dům Cíglerova 1087, 1088, 1089 a 1090 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


předložit výše uvedenou smlouvu na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 24. 4. 2012

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OPM, OSMI