Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


38. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 5. 2012


č. 243/RMČ/2012


k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 - přidělení bytu o velikosti 1 + 0 do podnájmu v č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 - KyjeRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s řešením bytové situace občanů městské části Praha 14, tj. s přidělením bytu o velikosti 1 + 0 do podnájmu v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 - Kyje na dobu určitou 1 rok dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření podnájemní smlouvy mezi obchodní společností Správa majetku Praha 14, a. s. a budoucím podnájemcem na užívání bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 - Kyje na dobu určitou 1 rok

T: 30. 6. 2012
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS