Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


38. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 5. 2012


č. 247/RMČ/2012


k žádosti nájemců bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1006 ul. Gen. Janouška, Praha 9 o snížení nájemného o 50% za období od 7/2011 do 12/2011, tj. po dobu rekonstrukce objektuRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


se snížením nájemného nájemcům bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1006 ulice Gen. Janouška, Praha 9 o 50% za období od 7. 7. 2011 do 7. 11. 2011, tj. po dobu trvání rekonstrukce objektu (pavilon A - D) dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat nájemce bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1006 ulice Gen. Janouška, Praha 9 o souhlasu se snížením nájemného o 50% za období od 7. 7. 2011 do 7. 11. 2011, tj. po dobu trvání rekonstrukce objektu (pavilon A - D) a zajistit vrácení 50% nájemného


T: 15. 6. 2012Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS, žadatelé