Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


38. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 5. 2012


č. 248/RMČ/2012


k návrhu na postoupení pohledávky ve výši 357.517 Kč váznoucí na bytě v č. p. 625 ulice Kardašovská, Praha 9 a na postoupení pohledávky ve výši 127.499 Kč váznoucí na bytě v č. p. 670 ulice Kardašovská, Praha 9Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s postoupením pohledávek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě s tím, že pohledávky lze rozdělit podle velikosti obsazovaných, právně volných bytů v souladu v článkem V. Zásad k pronájmu bytů městské části Praha 14


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


předložit návrh na postoupení pohledávek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě s tím, že pohledávky lze rozdělit podle velikosti obsazovaných, právně volných bytů v souladu s článkem V. Zásad k pronájmu bytů městské části Praha 14 na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14


T: 6/2012

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS, OE