Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


38. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 5. 2012


č. 251/RMČ/2012


k žádosti o ukončení nájmu dohodou nebytových prostor a na vrácení části vložených investic v objektu č. p. 740 ulice Bryksova, Praha 9Rada městské části Praha 14


I. n e s o u h l a s í


1. s ukončením nájmu dohodou nebytových prostor o výměře 87,5 m 2 v objektu č. p. 740 ulice Bryksova, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


2. s vrácením části finančních prostředků vložených nájemcem do stavebních úprav
nebytových prostor o výměře 87,5 m 2 v objektu č. p. 740 ulice Bryksova, Praha 9 dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat nájemce prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. o neodsouhlasení skončení nájmu dohodou nebytových prostor a vrácení části finančních prostředků v objektu č. p. 740 ul.Bryksova, Praha 9

T: 15. 6. 2012
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., OSMI, nájemce