Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


38. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 5. 2012


č. 255/RMČ/2012


4. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2012Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


4. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2012

schválený rozpočet

příjmy 278.893,00 tis. Kč

výdaje 313.896,90 tis. Kč

financování 35.003,90 tis. Kč

rozpočet po 3. rozpočtovém opatření k 2. 5. 2012

příjmy 280.833,80 tis. Kč

výdaje 319.466,30 tis. Kč

financování 38.632,50 tis. Kč

rozpočet po 4. rozpočtovém opatření k 16. 5. 2012

příjmy 280.934,50 tis. Kč

výdaje 319.567,00 tis. Kč

financování 38.632,50 tis. Kč


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14


T: 26. 6. 2012


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OE