Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


38. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 5. 2012


č. 256/RMČ/2012


k novému vydání instrukce QI 61 - 01 - 03 V06R00 - Hospodaření příspěvkových organizací a nakládání s majetkem zřizovatele a majetkem vlastnímRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


nové vydání instrukce QI 61 - 01 - 03 V06R00 - Hospodaření příspěvkových organizací a nakládání s majetkem zřizovatele a majetkem vlastním

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit zveřejnění nového vydání instrukce QI 61 - 01 - 03 V06R00 v evidenci dokumentů městské části Praha 14


T: 31. 5. 2012

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OE, O©, Z©, M©, KVIZ Praha 14