Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


38. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 5. 2012


č. 259/RMČ/2012


k žádosti o pronájem (prodej) části pozemku parc. č. 742/1, k. ú. HloubětínRada městské části Praha 14


I. n e s o u h l a s í


s pronájmem (prodejem) části pozemku parc. č. 742/1, k. ú. Hloubětín ke zřízení parkovacích míst pro nástavbu domu Horoušanská č. p. 143/3

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat žadatele o rozhodnutí nepronajmout (neprodat) část pozemku parc. č. 742/1, k. ú. Hloubětín ke zřízení parkovacích míst pro nástavbu domu Horoušanská č. p. 143/3


T: 31. 5. 2012

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI