Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


38. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 5. 2012


č. 261/RMČ/2012


k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 1640/17, k. ú. Hloubětín s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a. s.Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 1640/17, k. ú. Hloubětín o výměře cca 190 m 2 s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a. s., se sídlem Sokolovská 217/42, Praha 9


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 1640/17, k. ú. Hloubětín s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a. s.


T: 15. 6. 2012

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI