Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


38. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 5. 2012


č. 262/RMČ/2012


k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu

"Opravy motoristických a nemotoristických komunikací na území MČ Praha 14"Rada městské části Praha 14


I. r o z h o d l a


v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci akce "Opravy motoristických a nemotoristických komunikací na území MČ Praha 14" uzavřít smlouvu o dílo s Jiřím Tomanem, IČ: 12540731 se sídlem Kbel 161, 294 71 Benátky nad Jizerou


II. u k l á d á

Mgr. Aleši Kudovi, zástupci starosty městské části Praha 14


1. informovat uchazeče o výsledku výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci akce "Opravy motoristických a nemotoristických komunikací na území MČ Praha 14"


T: 31. 5. 2012

2. zajistit uzavření smlouvy o dílo mezi městskou částí Praha 14 a výše uvedeným uchazečem

T: 31. 5. 2012

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Aleš Kuda
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Mgr. Aleš Kuda
Na vědomí: ODOP