Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


40. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 6. 2012


č. 357/RMČ/2012


7. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2012Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


7. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2012

schválený rozpočet

příjmy 278.893,00 tis. Kč

výdaje 313.896,90 tis. Kč

financování 35.003,90 tis. Kč

rozpočet po 6. rozpočtovém opatření k 13. 6. 2012

příjmy 303.665,00 tis. Kč

výdaje 337.154,60 tis. Kč

financování 33.489,60 tis. Kč

rozpočet po 7. rozpočtovém opatření k 14. 6. 2012

příjmy 311.049,90 tis. Kč

výdaje 344.539,50 tis. Kč

financování 33.489,60 tis. Kč

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14


T: 25. 9. 2012Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OE